Tłumaczenia uwierzytelnione


Jako tłumacz przysięgły języka polskiego tłumaczę dla Państwa dokumenty i akty wszelkiego rodzaju, np.:

 • akty urodzenia
 • akty zgonu
 • akty zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenia meldunkowe
 • zaświadczenia o stanie cywilnym
 • zaświadczenia, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo
 • świadectwa szkolne, dyplomy i suplementy
 • certyfikaty
 •  świadectwa pracy
 • akty notarialne
 • testamenty
 • wyroki sądowe
 • odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS
 • zaświadczenia lekarskie
 • zaświadczenia o niekaralności
 • świadectwa chrztu
 • świadectwa ślubu
 • prywatną korespondencję
 • i wiele innych

Niemieckie pismo gotyckie, pismo Sütterlina


Do 1941 r., a w niektórych regionach nawet do lat sześćdziesiątych XX w. w Niemczech pisano gotykiem. Mało tego - pismo to zmieniało się na przestrzeni lat.

Stanowi to sporą przeszkodę dla osób poszukających swoich korzeni, chcących poznać historię swojej rodziny.

Pomagam moim klientom w poszukiwaniach genealogicznych, transkrybuję i tłumaczę odręcznie pisane dokumenty, takie jak: akta stanu cywilnego, księgi kościelne, poczta polowa, prywatne listy, wpisy do pamiętników i pocztówki.

 

Dokument można przesłać mailowo na adres: info@deutsch-polnisch.com.

Można pisać po polsku.


Moje ceny

Jednostkę rozliczeniową stanowi jeden wers, obejmujący 55 znaków ze spacjami, a cena zależy od terminu, formatu tekstu źródłowego i stopnia specjalizacji.

 

Na zapytanie chętnie sporządzę indywidualną kalkulację cenową. Zapraszam do kontaktu.