Tłumaczenia uwierzytelnione


Jako tłumacz przysięgły języka polskiego tłumaczę dla Państwa dokumenty i akty wszelkiego rodzaju, np.:

 • akty urodzenia
 • akty zgonu
 • akty zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenia meldunkowe
 • zaświadczenia o stanie cywilnym
 • zaświadczenia, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo
 • świadectwa szkolne, dyplomy i suplementy
 • certyfikaty
 •  świadectwa pracy
 • akty notarialne
 • testamenty
 • wyroki sądowe
 • odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS
 • zaświadczenia lekarskie
 • zaświadczenia o niekaralności
 • świadectwa chrztu
 • świadectwa ślubu
 • prywatną korespondencję
 • i wiele innych

 

Dokument do tłumaczenia można przesłać mailowo na adres: info@deutsch-polnisch.com.

Można pisać po polsku.


Moje ceny

Ceny niektórych tłumaczeń uwierzytelnionych znajdą Państwo w cenniku. W pozostałych przypadkach jednostkę rozliczeniową stanowi jeden wers, obejmujący 55 znaków ze spacjami, a cena zależy od terminu, formatu tekstu źródłowego i stopnia specjalizacji.

 

Na zapytanie chętnie sporządzę indywidualną kalkulację cenową. Zapraszam do kontaktu.